مجوز تحصیل چیست؟

مجوز تحصیل

مجوز تحصیل چیست؟ (study permit)

مجوز تحصیل سندی است که به اتباع خارجی اجازه می دهد در مؤسسات یادگیری تعیین شده (DLI) در کانادا تحصیل کنند. اکثر اتباع خارجی برای تحصیل در کانادا به مجوز تحصیل نیاز دارند. قبل از اقدام به ثبت اسناد و مدارک مورد نیاز خود مطمئن شوید. شما باید قبل از سفر به کانادا اقدام کنید.

اجازه تحصیل شما ویزا نیست. به شما اجازه ورود به کانادا را نمی دهد. همچنین ممکن است به ویزای بازدید کننده یا مجوز سفر الکترونیکیeTA) ) نیاز داشته باشید.

 مجوز تحصیل خود را سریع تر از طریق جریان مستقیم دانشجویی دریافت کنید.

 اگر در بعضی از کشورها اقامت قانونی دارید، ممکن است با درخواست آنلاین از طریق جریان مستقیم دانشجویی، سریع تر اجازه تحصیل خود را بگیرید.

چه مدت می توانید با اجازه تحصیل در کانادا اقامت داشته باشید؟

مجوز تحصیل معمولاً برای مدت زمان برنامه تحصیلی شما، به اضافه 90 روز اضافی معتبر است. این 90 روز به شما اجازه می دهد تا خود را برای ترک کانادا آماده کنید یا برای تمدید اقامت خود اقدام کنید.

  1. اگر دوره های پیش نیاز را می گذرانید.

اگر مدرسه شما از شما بخواهد دوره هایی را قبل از پذیرفتن شما در برنامه اصلی بخوانید(شما پذیرش مشروط را دارید)، اجازه تحصیل شما برای مدت آن دوره ها به اضافه 1 سال معتبر خواهد بود. هنگامی که در برنامه اصلی پذیرفته شدید، سپس باید تمدید اقامت خود را به عنوان دانشجو درخواست دهید.

  1. اگر بعد از انقضای مجوز تحصیل، تحصیلات خود را به پایان می برید.

اگر دوره های خود را قبل از تاریخ مجاز خود به پایان نبرید، باید برای تمدید اقامت خود به عنوان دانشجو اقدام کنید. در صورت عدم تحصیل، باید تحصیل را متوقف کرده و کانادا را ترک کنید.

  1. اگر قبل از انقضا مجوز تحصیل، تحصیلات خود را به پایان برسانید.

 اگر تحصیل خود را زودهنگام به پایان برسانید، فارغ از اینکه چه روزی روی مجوز تحصیل چاپ شده باشد، اجازه شما 90 روز پس از اتمام تحصیل متوقف می شود.

آیا می توانید هنگام تحصیل به خانه برگردید؟

 بله. اگر در طول تحصیل کانادا را ترک کنید، ممکن است لازم باشد هنگام بازگشت به کانادا اثبات کنید که در مدرسه ثبت نام کرده اید.  اگر ویزای بازدید کننده یا مجوز سفر الکترونیکی (eTA) دارید، هنگام بازگشت به کانادا باید همچنان معتبر باشد.

اسکرول به بالا